Teisės aktai

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

LR finansų ministerijos ir ir kita medžiaga apie NVO fondo formavimą:

* Biudžeto formavimo principai;
*
NVO fondo siūlymai;
*
LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
* NVO plėtros pakeitimo įstatymo Nr. XII-717 nauja redakcija

Informacija įstatų parengimui.

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Bendruomenių žiniai:

1.Pirmininko ir tarybos narių registravimas Registrų centre;

2.Registrų centro įgaliojimas kito asmens atstovavimui;

3. Pavyzdinės naudojamų dokumentų formos: https://www.lvbos.lt/dokumentai/