NVO PAREIŠKĖJŲ ŽINIAI

Pasvalio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas vietos projektams finansuoti.
Projektų paraiškos turi būti teikiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu  (toliau – Aprašas), užpildant Aprašo 1 priede pateiktą projekto paraiškos formą
Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 10  d. Pasvalio rajono savivaldybėje adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 100 kab.
Paraiškas, pasirašytas elektroniniu parašu, pasirašytas ir skenuotas arba fotografuotas, prašome siųsti el. paštu dokumentai@pasvalys.lt.

Maksimali vieno projekto finansavimo suma – iki 800,00 Eur.