Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) duomenimis šiemet gautos 542 nacionalinės paramos paraiškos (už 1 895 855,00 Eur) kaimo bendruomenių projektams finansuoti.
2023 m. kaimo bendruomenių veiklai finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.
Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
– „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ – 91 paraiška už 343 805,00 Eur;
– „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ – 146 paraiškos už 760 239,00 Eur;
– „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas“ – 305 paraiškos už 791 811,00 Eur.
Svarbi informacija pareiškėjams:
Paramos paraiškos turi būti įvertintos per 40 darbo dienų nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos (įskaitant paklausimus).
Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis paraiškų vertinimo rezultatais.
Po sprendimo priėmimo NMA per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie skirtą paramą elektroniniu būdu arba per informacines sistemas. Pranešime nurodoma skirta paramos suma, informacija apie avanso skyrimą bei projekto įgyvendinimo (mokėjimo prašymo pateikimo) terminas. Jei paramos gavėjas nusprendžia paramos atsisakyti, jis apie tai nedelsdamas raštu turi pranešti NMA.Apie sprendimą neskirti paramos NMA per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją elektroniniu būdu arba per informacines sistemas, išsiųsdama jam pranešimą, kuriame nurodo paramos paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką. Parengta pagal: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *