Kontaktai

Įstaigos kontaktai
Vytauto Didžiojo a.1, 39143 Pasvalys
El.paštas: bendruomenes@pasvalys.lt

Pirmininkė
Helena Naglazienė
El. paštas h.naglaziene@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37065560408
Pavaduotoja
Inga Grigelionienė
El. paštas grigelioniene.inga@gmail.com
Tel. Nr. +37062255553


Finansininkė
Vitalija Motiejūnienė
El. paštas v.motiejuniene@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37061443570


NVO buhalterė
Edita Brasienė
El. paštas nvobuhaltere@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37061407578
Kreiptis dėl savo organizacijos
buhalterinės apskaitos

Visą norimą paviešinti informaciją, Bendruomenių sąjungos internetiniame puslapyje, siųsti el. paštu bendruomenes@pasvalys.lt
Atsižvelgiant į informacijos pobūdį, ji bus dedama į skiltis: Įvairūs. Naudinga žinoti. Rajono bendruomenių naujienos.
Prašytume prie kiekvienos siunčiamos informacijos pridėti bent po vieną nuotrauką. Būsime dėkingi, sulaukę daugiau.

DĖMESIO: Įstaigoje taikomas nuotolinis darbo laiko rėžimas. Su darbuotojais dirbančiais nuotoliniu rėžimu galite susisiekti skelbiamais el.paštais ir telefonais. Esant poreikiui, visada galima sutarti susitikimą su reikiamu VVG administracijos darbuotoju, bet kurią savaitės darbo dieną.