Organizuojamas KPP priemonės LEADER programos konkursas „SUMANI BENDRUOMENĖ – PAŽANGUS KAIMAS“

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Siekiant didinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (toliau – KPP) žinomumą Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – LKBS) įgyvendindama renginį „Gerieji KPP pavyzdžiai“ organizuoja bei įgyvendina KPP priemonės LEADER programos projektų konkursą „SUMANI BENDRUOMENĖ – PAŽANGUS KAIMAS“ (toliau – konkursas), kurio tikslai:

 • atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendintus KPP priemonės LEADER programa projektus.
 • viešinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės LEADER įgyvendinimo gerąją patirtį, pasiektus rezultatus.
 • skatinti aktyvesnį kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, naujų kaimo plėtros dalyvių įsitraukimą į KPP įgyvendinimą bei visų suinteresuotų šalių įsitraukimą į informacijos ir žinių sklaidos procesus kaimo vietovėse.
  Organizavimo eiga:
 • likus ne mažiau, kaip 10 kalendorinių dienų iki konkurso paraiškų surinkimo pradžios informacija apie konkursą išsiunčiama el. paštu Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui;
 • likus ne mažiau, kaip 7 kalendorinėms dienoms iki konkurso paraiškų surinkimo pradžios informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos svetainėje www.lkbs.lt bei Facebook paskyroje https://www.facebook.com/LKBSajunga/, taip pat išsiunčiama LKBS nariams bei socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims;
 • konkurso paraiškos renkamos 30 kalendorinių dienų (su galimybe šį terminą pratęsti iki 60 kalendorinių dienų);
 • 15 geriausių, sėkmingiausių, inovatyviausių, originaliausių bei socialiai atsakingiausių kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendintų KPP priemonės LEADER programa projektų atrenka Konkurso atrankos komisija, kuri vadovaujasi vertinimo kriterijais bei Komisijos darbo reglamentu;
 • atrinktieji projektai pristatomi bei apdovanojami renginio Gerieji KPP pavyzdžiai“ „Sumani bendruomenė – Pažangus kaimas“ metu.
 • atrinktieji projektai viešinami LKBS Facebook paskyroje bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos projekto „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP“ finansuojamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms, renginiuose (konferencijoje „Kaimo bendruomeninių organizacijų indėlis į regionų plėtrą“, tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo parlamentas (V-oji sesija)“) bei kituose LKBS renginiuose.

Paraiškos formą rasite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *