Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Taryba 2022 m. balandžio 8 d. priėmė Reglamentą Nr. 2022/5761 (toliau – Reglamentas).

Reglamente nustatyti ribojimai tiesiogiai taikomi tarptautinės vertės pirkimams ir supaprastintiems pirkimams, turintiems tarptautinį suinteresuotumą (pirkimams, kuriems yra taikomos Reglamente minimos viešųjų pirkimų direktyvos (toliau – Direktyvos), o taip pat įsigijimams, kuriems netaikomos Direktyvos dėl jose numatytų išimčių (pavyzdžiui, teisinių paslaugų, finansinių paslaugų, paskolų, su politinėmis kampanijomis susijusių paslaugų, audiovizualinės arba radijo žiniasklaidos paslaugų pirkimams). Reglamento nuostatos yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Šio Reglamento 5k straipsnis nuo 2022 m. balandžio 9 d. draudžia tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose ir supaprastintuose pirkimuose, turinčiuose tarptautinį suinteresuotumą sudaryti, o nuo 2022 m. spalio 10 d. toliau vykdyti iki 2022 m. balandžio 9 d. sudarytas  pirkimo sutartis su:

a) Rusijos piliečiu, fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, įsisteigusiais Rusijoje;

b) juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c) fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose.

Informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vertindama pareiškėjų viešųjų pirkimų dokumentus, tikrins ir jų atitiktį Reglamento reikalavimams.

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytą informaciją, rekomenduojame:

Taip pat pažymime, kad Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė rekomendacijas dėl Reglamento taikomų ribojimų, kurias galite rasti adresu: www.vpt.lrv.lt.

Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas  Marija Dankė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *