VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) sausio 12 ir 17 dienomis organizavo nuotolinius informacinius renginius „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.“ kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų atstovams. Renginiuose pristatytos naujos redakcijos taisyklės, pagrindinės naujovės ir pasikeitimai. Renginio dalyviai kėlė daug klausimų, susijusių su paraiškų pateikimų.

Dažniausiai užduoti klausimai su atsakymais pateikiami žemiau.

1.  Kiek bus duodama balų pagal trečiąją veiklos sritį už renginio tradiciškumą, jis įrodomas publikacijomis, aprašomas paraiškoje, tačiau taisyklių 45.3 punkto lentelėje, kur yra įrašyti balai už renginio pobūdį (2.1., 2.2, 2.3 eilutės) nėra eilutės apie renginio tradiciškumą.

Už renginio tradiciškumą bus suteikiami 15 balų pagal 2.2. papunktį, jei bus organizuojamas teatralizuotas renginys ir (ar) rekonstrukcija, skirta krašto, vietovės istoriniams įvykiams minėti, garsinti.

2.    Dėl materialinės bazės stiprinimo. Ar projekto lėšomis galima sutvarkyti bendruomenės namų stogą?

Stogo tvarkymo darbai pagal Taisykles nefinansuojami. 

Tinkamos išlaidos materialinės bazės stiprinimui yra vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti, įsigijimo ar remontui atlikti skirtų įrenginių nuomos (patys paprastojo remonto darbai nefinansuojami).

3.    Šiais metais bendruomenės centrui – 20 metų, ar galima teikti paraišką renginio organizavimui?

Renginių projektai pagal taisykles remiami kiekvienais metais. Finansuojami mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimo veiksmai. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienam renginiui. 

4.    Ar pagal pirmąją veiklos sritį tinkamos išlaidos būtų roletų, užuolaidų, karnizų, tinklelių nuo uodų įsigijimas? Ar galima įsigyti reikalingus indus (pvz. lėkštes, stiklines, puodelius) įrankius (šakutes, peilius, šaukštus, šaukštelius) jeigu tai būtų reikalinga edukacijoms, degustacijoms organizuoti?

Pagal pirmąją veiklos sritį tinkama išlaida būtų tik apsauginės lauko žaliuzės. Roletai, užuolaidos, karnizai, tinkleliai nuo uodų – netinkamos išlaidos. 

Tinkama išlaida veikloms vykdyti būtinų instrumentų, technikos, įrangos su priedais, vidaus baldų įsigijimo. Indai, įrankiai – netinkamos išlaidos. 

5.    Jei bendruomenė vykdė projektą 2021 metais, ar šiais metais gali teikti projektą ir pagal kurią sritį?

Renginių projektai finansuojami kiekvienais metais, materialinės ir viešųjų erdvių kas 3 metai (2021 ir 2022 m.  šie projektai šiais metais nebus finansuojami).

6.    Dėl kultūrinio renginio organizavimo. Kam galime ir kokiu procentu paskirstyti lėšas. Pvz., kiek galima skirti atlikėjams, maitinimui, prizams ir kt.

Tinkamas išlaidas galima laisvai pasiskirstyti pagal renginio pobūdį ir poreikį.

7.    Ar galioja 2022 metų ataskaitinio susirinkimo protokolo išrašas? Iki paraiškos teikimo šiais metais ataskaitinio nespėsime suorganizuoti.

Jei susirinkime buvo apsvarstytas planuojamo projekto poreikis, tinka ir 2022 m. protokolas.

8.    Ar būtinas visuotinio susirinkimo pritarimas teikti paraiškoms, nes vargu bus galima suspėti suorganizuoti visuotinį susirinkimą? Gal būtų galima pakeisti, kad užtenka tarybos narių sutikimo, nes juk jie tam ir turi įgaliojimus.

Pagal Taisykles tinka tik visuotinio narių susirinkimo protokolas.

9.    Ar tinkama išlaida vietinio nuotekų valymo įrengimų įsigijimas ir įrengimas.

Inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai yra netinkama finansuoti išlaida pagal Taisykles.

10.    Ar materialinės bazės stiprinimo paramos lėšomis galima bus įsigyti saulės elektrinę? Bendruomenės patalpoms reikia įrengti šildymo sistemą.

Inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai yra netinkama finansuoti išlaida pagal Taisykles.

11.    Dėl viešųjų pirkimų. Paskutinį kartą jau nebesiuntėme žodinės apklausos dokumentų mažos vertės pirkimams. Gal jau jų nebereikia pildyti? Būtų tikrai labai didelis palengvinimas.

Pirkimų dokumentus paramos gavėjas pateikia tik Agentūrai paprašius.

Jei kaimo bendruomenė yra perkančioji organizacija ir per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur, atliekant pirkimus, viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nebetaikomi (Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnis).

12.    Teikiant projektą pagal trečią veiklos sritį, pagal 3.1 punktą galima bus gauti 25 balus, jeigu tradicinės šventės metu bus vykdoma edukacija, degustacija? Ar kad gauti 25 balus turi būti įgyvendinti ir punktai 3.2, 3.3, ir 3.4?

Už 3.1. veiklas bus skiriami 25 balai, 3.2, 3.3, ir 3.4 punktų nereikia įgyvendinti. Už 3.2, 3.3, ir 3.4 veiklas skiriami kiti balai.

13.    Norėjau pasiteirauti ar kaimo bendruomenė gali rašyti projektą viešojo tualeto įrengimui pagal programą – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (antroji veiklos sritis)?

Pagal taisykles remiami projektai nėra tęstiniai, jie turi būti įgyvendinti per 1 metus iki 2023-10-31, todėl planuojant projekto tikslus ir uždavinius turite pasiplanuoti, kad projektas būtų įgyvendintas iki Taisyklėse nustatytų terminų.

Taip pat pažymėtina, kad inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai yra netinkama finansuoti išlaida pagal Taisykles.

Paraiškas (pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima nuo š. m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. Projektams finansuoti skirta 0,9 mln. Eur.

Klausimai-atsakymai (2023-01-17) vaizdo įraše.
Informacinio renginio (2023-01-12) vaizdo įrašas. 

Taisyklės – Nacionalinė parama teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861

ŽŪM pristatymas
NMA pristatymas
LITFOOD pristatymas
 

Primename, kad paraiškas kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali teikti iki vasario 17 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *