Dažniausi klausimai, kurie kyla bendruomenėms prašant Nacionalinės paramos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) sausio 12 ir 17 dienomis organizavo nuotolinius informacinius renginius „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.“ kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų atstovams. Renginiuose pristatytos naujos redakcijos taisyklės, pagrindinės naujovės ir pasikeitimai. Renginio dalyviai kėlė daug klausimų, susijusių su paraiškų pateikimų. Dažniausiai užduoti klausimai su atsakymais pateikiami […]

Dėl metinės Atn-3 ataskaitos III.2 lentelės pildymo

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) primena, kad per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos (t. y. iki 2023 m. sausio 30 d.)  pirkimų vykdytojai privalo CVP IS priemonėmis pateikti per 2022 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma, toliau – metinė Atn-3 ataskaita). Detali informacija čia: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/papildoma-informacija-del-metines-atn-3-ataskaitos-iii-2-lenteles-pildymo

Kas yra Lietuvos galia?

Lietuvos galia – tai Prezidento Gitano Nausėdos globojama pilietinio įsitraukimo iniciatyva. Lietuvos galios projektas pradėtas 2021 metais. Jo tikslas – aktyvinti visuomenės įsitraukimą į valstybės gyvenimą ir stiprinti pilietinę galią. Šiuo projektu taip pat siekiama burti naują Lietuvos galios bendruomenę. Registruotų iniciatyvų organizacijas kviečiame dalyvauti projekto veiklose ir renginiuose. Apie Lietuvos galios skaitmeninę platformą Tai skaitmeninė […]

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti. Finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti. Remiamos veiklos sritys: Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) […]

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. bus priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861. Daugiau informacijos rasite čia: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenems-beveik-milijonas-euru?fbclid=IwAR3RVIqwp6qVZrbp_yyneJiZ-GGUSfsf-0_9WavBi7Hch-fg227RwJkj5bg

Pasvalio rajono bendruomenių renginys

2022 m. lapkričio 25 d. vyko Pasvalio bendruomenių renginys skirtas bendradarbiavimui su kitomis bendruomenėmis, vietos valdžia, verslininkais bei ūkininkais. Pasvalio rajono bendruomenės yra aktyvios, joms yra būtinas bendradarbiavimas su kitomis rajono bendruomenėmis, kad galėtų pasidalinti savo patirtimi ir susipažinti su kitų bendruomenių veikla ir aptarti galimybes dėl bendradarbiavimo ir partnerystės. Bendruomenių sąjunga dabar labai plačiai […]

Nacionalinis NVO forumas 2022

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) šiemet kartu su Nacionaline NVO koalicija maloniai kviečia Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovus, valstybės institucijų atstovus, merus, savivaldybių tarybų ir administracijų atstovus bei aktyvius piliečius, besidominčius NVO reikalais, dalyvauti kasmetiniame nacionaliniame NVO forume, kuris vyks 2022 m. gruodžio 8 dieną (ketvirtadienį) nuo 10:00 iki 15:30 val. nuotoliniu būdu. NVO forumo tikslas – 290-ąją karo dieną aptarti NVO […]

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas) siekia tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo. Siekiant pokyčių Strateginio […]