Pasvalio rajono savivaldybė kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas vietos projektams finansuoti

 Skelbiamas 2023 metų nevyriausybinių organizacijų vietos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2023 metų kovo 1 dienos iki 2023 metų kovo 30 dienos. Finansuojamos veiklos: 1. Rajono kultūrinių ir sportinių tradicijų kūrimui ir plėtojimui, įtraukiant gyventojus aktyviai veiklai.2. Socialinių paslaugų plėtojimui ir jų tęstinumui.3. NVO narių solidarumo skatinimo iniciatyvoms.4. Kartų bendravimo stiprinimui, pagyvenusių žmonių, jaunimo […]

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) duomenimis šiemet gautos 542 nacionalinės paramos paraiškos (už 1 895 855,00 Eur) kaimo bendruomenių projektams finansuoti.2023 m. kaimo bendruomenių veiklai finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:– „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ – 91 paraiška už 343 805,00 Eur;– „Kaimo vietovės viešųjų […]

Dažniausi klausimai, kurie kyla bendruomenėms prašant Nacionalinės paramos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) sausio 12 ir 17 dienomis organizavo nuotolinius informacinius renginius „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.“ kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų atstovams. Renginiuose pristatytos naujos redakcijos taisyklės, pagrindinės naujovės ir pasikeitimai. Renginio dalyviai kėlė daug klausimų, susijusių su paraiškų pateikimų. Dažniausiai užduoti klausimai su atsakymais pateikiami […]

Dėl metinės Atn-3 ataskaitos III.2 lentelės pildymo

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) primena, kad per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos (t. y. iki 2023 m. sausio 30 d.)  pirkimų vykdytojai privalo CVP IS priemonėmis pateikti per 2022 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma, toliau – metinė Atn-3 ataskaita). Detali informacija čia: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/papildoma-informacija-del-metines-atn-3-ataskaitos-iii-2-lenteles-pildymo

Kas yra Lietuvos galia?

Lietuvos galia – tai Prezidento Gitano Nausėdos globojama pilietinio įsitraukimo iniciatyva. Lietuvos galios projektas pradėtas 2021 metais. Jo tikslas – aktyvinti visuomenės įsitraukimą į valstybės gyvenimą ir stiprinti pilietinę galią. Šiuo projektu taip pat siekiama burti naują Lietuvos galios bendruomenę. Registruotų iniciatyvų organizacijas kviečiame dalyvauti projekto veiklose ir renginiuose. Apie Lietuvos galios skaitmeninę platformą Tai skaitmeninė […]

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti. Finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti. Remiamos veiklos sritys: Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) […]

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. bus priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861. Daugiau informacijos rasite čia: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenems-beveik-milijonas-euru?fbclid=IwAR3RVIqwp6qVZrbp_yyneJiZ-GGUSfsf-0_9WavBi7Hch-fg227RwJkj5bg

Pasvalio rajono bendruomenių renginys

2022 m. lapkričio 25 d. vyko Pasvalio bendruomenių renginys skirtas bendradarbiavimui su kitomis bendruomenėmis, vietos valdžia, verslininkais bei ūkininkais. Pasvalio rajono bendruomenės yra aktyvios, joms yra būtinas bendradarbiavimas su kitomis rajono bendruomenėmis, kad galėtų pasidalinti savo patirtimi ir susipažinti su kitų bendruomenių veikla ir aptarti galimybes dėl bendradarbiavimo ir partnerystės. Bendruomenių sąjunga dabar labai plačiai […]