Meškalaukio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Bendruomenės namų remontas”

Meškalaukio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Bendruomenės namų remontas”, kuriam gavo nacionalinę paramą“. Siekiant stiprinti materialinę bazę Meškalaukio kaimo bendruomenės narių poreikiams tenkinti buvo pakeistos nusidėvėjusios bendruomenės namų salės grindys bei pastatyta pertvara koridoriuje, kuri atskiria koridorių nuo laiptinės, kad šaltuoju metų laiku šiluma iš šildomų I a.patalpų nesklistų į nesandarų antrąjį aukštą. Nuoširdus AČIŪ bendruomenės […]

XIV NAKTINIAI SKAITYMAI PRIE PYVESOS

Su didžiuliu džiaugsmu dalinamės dar vienu be galo  lauktu projektu: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertino Jūsų 2022 m. kovo 17 d. gautą paraišką gauti lėšas pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles  bei su Paraiška pateiktus dokumentus ir informuoja, kad priėmė sprendimą skirti paramą. Nr. NPKB-22-R-40 „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“ […]

“TURIZMO KLASTERIO ZARASŲ, KUPIŠKIO IR PASVALIO RAJONUOSE KŪRIMAS“

2022 m. gegužės 31 d. Diliauskų, Raubonių, Namišių kaimuose vyko mokymai, kurių tikslas – įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams. Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros “Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto “Surink Lietuvą” vadovė ir koordinatorė – Lina Baublienė. 2022 m. birželio 2d. “Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas” (II d.).Mokymų vieta: Kupiškio […]

Geltona banga – pozityvas ir viltis Pušalote

Tarptautinę šeimos dieną Pušaloto miestelyje įvyko bendruomenės visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimais dėl COVID-19 reikalavimų bei esant bendruomenės narių kvorumui, įvyko visuotinis susirinkimas. Pirmininkas Alvidas Kumpauskas pristatė savo bei tarybos 2018-2020 m. veiklos rezultatus, buvo supažindinta su revizorės Rimos Jankeliūnienės bei buhalterės Editos Brasienės ataskaitomis. Pagal darbotvarkę vyko pirmininko ir tarybos rinkimai. Esant vienai […]

Krinčino krašto bendruomenė įgyvendino projektą „Krinčino miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ Nr. NPKB-20-V-137

Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Krinčino krašto bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. 2020m. . vasario […]

Štai ir prabėgo šilčiausias ankstyvo rudens festivalis

Lėšas projektui “Pasvalio rajono bendruomenių tradicinis sąskrydis – 2020” įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Štai ir prabėgo šilčiausias festivalis, rodos,nespėjome nei mirktelėti… Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos vardu, nuoširdžiai dėkoju, renginio organizatoriams: Vaidui, Gintarei, Gražinai, Lidijai ir visiems, visiems geriems, kūrybingiems žmonėms, kurie neskaičiuodami savo asmeninio laiko ir pastangų surengė Bendruomenių sąskrydį bei V-ąjį […]

Pušaloto bendruomenė paramos maistu nenutraukia

Pušaloto bendruomenė šiais metais pradėjo ilgalaikį tęstinį projektą „Neinstitucinių paslaugų plėtra“, kurio tikslas pradėti teikti tam tikras paslaugas sunkiai besiverčiantiems gyventojams, kurios neteikiamos socialinės rūpybos institucijų arba teikiamos nepakankama apimtimi. Praėjus trims bandomojo laikotarpio mėnesiams, galima trumpai apibendrinti rezultatus. Pirmuoju etapu teikiama parama maisto produktais, kuriuos bendruomenė gauna iš Maisto banko ir kitų organizacijų. Per […]