NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti. Finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti. Remiamos veiklos sritys: Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) […]

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. bus priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861. Daugiau informacijos rasite čia: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenems-beveik-milijonas-euru?fbclid=IwAR3RVIqwp6qVZrbp_yyneJiZ-GGUSfsf-0_9WavBi7Hch-fg227RwJkj5bg

Pasvalio rajono bendruomenių renginys

2022 m. lapkričio 25 d. vyko Pasvalio bendruomenių renginys skirtas bendradarbiavimui su kitomis bendruomenėmis, vietos valdžia, verslininkais bei ūkininkais. Pasvalio rajono bendruomenės yra aktyvios, joms yra būtinas bendradarbiavimas su kitomis rajono bendruomenėmis, kad galėtų pasidalinti savo patirtimi ir susipažinti su kitų bendruomenių veikla ir aptarti galimybes dėl bendradarbiavimo ir partnerystės. Bendruomenių sąjunga dabar labai plačiai […]

Nacionalinis NVO forumas 2022

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) šiemet kartu su Nacionaline NVO koalicija maloniai kviečia Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovus, valstybės institucijų atstovus, merus, savivaldybių tarybų ir administracijų atstovus bei aktyvius piliečius, besidominčius NVO reikalais, dalyvauti kasmetiniame nacionaliniame NVO forume, kuris vyks 2022 m. gruodžio 8 dieną (ketvirtadienį) nuo 10:00 iki 15:30 val. nuotoliniu būdu. NVO forumo tikslas – 290-ąją karo dieną aptarti NVO […]

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas) siekia tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo. Siekiant pokyčių Strateginio […]

Kaip surasti TPDRIS sistemoje projektus ir juos peržiūrėti

Parengta savivaldybės vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija kaip naudotis teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir kaip rasti Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. Pagalbą kaip surasti TPDRIS sistemoje projektus ir juos peržiūrėti rasite čia:

Pirmosios pagalbos suteikimo mokymai

Dalinamės galimybe savo bendruomenės gyventojams suorganizuoti apmokymus dėl pirmosios pagalbos suteikimo. Lietuvos Raudonasis Kryžius turi ambicingą tikslą – siekia,  kad kas antras Lietuvos gyventojas mokėtų suteikti pirmąją pagalbą ir taip galėtų padėti šalia esančiam, ištikus nelaimei. Juk niekada negali žinoti kas nutiks artimam, kolegai ar tiesiog praeiviui. Gavome kvietimą į Pirmosios Pagalbos bendruomenėms šešių pagrindinių įgūdžių […]

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Visa forumo metu pristatyta informacija yra paskelbta NVO informacijos ir paramos centro tinklapyje http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/regioniniai-2022/  Dalinamės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimu dalyvauti mokymuose „NVO gebėjimų stiprinimas matuojant socialinį poveikį“, kurių tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų  atstovų kompetencijas matuoti organizacijos veiklos daromą socialinį poveikį. Daugiau informacijos ir kvietimą su registracijos nuoroda galite rasti mūsų tinklapyje http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2022-10-24-kvieciame-i-mokymus-nvo-gebejimu-stiprinimas-matuojant-socialini-poveiki  […]