Asociacijos nariai

1. DAUJĖNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko PAULIAUS BUKELIO, el. p. daujenu2@gmail.com tel. Nr. +370 629 77572

2. PASVALIO RAJONO SALOČIŲ MIESTELIO IR APLINKINIŲ KAIMŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės DOVILĖS VALANČIENĖS, el. p. salociubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 615 78653

3. JURGĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės NERINGOS BARAUSKIENĖS, el. p. neringa.barauskiene@gmail.com tel. Nr. +370 603 18245

4. VALAKĖLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko RYČIO RUTKAUSKO, el.p. rutkauskas.rytis1@gmail.com tel. Nr. +37067054747

5. TALAČKONIŲ BENDRUOMENĖ  atstovaujama pirmininko AURELIJAUS PETRIKONIO, el.p. aurelijuspetrikonis@gmail.com tel. Nr. +370 687 33381

6. PUMPĖNŲ BENDRUOMENĖ   atstovaujama pirmininko ARMINO VAREIKOS, el.p. pumpenubendr@gmail.com, info@pumpenai.lt tel. Nr. +370 622 57514

7. ŠVOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ  atstovaujama pirmininkės ELVYROS JUKNEVIČIENĖS, el.p. e.jukneviciene@gmail.com tel. Nr. +370 618 54091

8. PASVALIO RAJONO ŽILPAMŪŠIO KRAŠTO BENDRUOMENĖ  atstovaujama pirmininkės LAIMOS BULAKINOS, el.p. laimabm@gmail.com tel. Nr. +370 679 24788

9. PASVALIO RAJONO KIEMĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės VITALIJOS VELMUNSKIENĖS, el.p. vitalija9177@gmail.com tel. Nr. +370 679 24788

10. PAJIEŠMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko GEDIMINO ANDRAŠŪNO, el.p. gandrasunas@gmail.com tel. Nr. +370 689 55303

11. PASVALIO RAJONO USTUKIŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko TOMO VAIČIAUS, el.p. vaigauda@gmail.com tel. Nr. +370 617 77601

12. PASVALIO RAJONO RAUBONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės GRAŽINOS PAŠKEVIČIENĖS, el.p. rauboniu.bendruomene@gmail.com tel. nr. +370 680 10366

13. PASVALIO RAJONO NAMIŠIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės AUŠROS ŠAMELIENĖS, el.p. ausra.egidas@gmail.com tel. Nr. +370 615 93441

14. VILKIŠKIŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės RIMOS BLADIKIENĖS, el.p. vilkiskiubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 614 53092

15. MEŠKALAUKIO KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės DAIVOS NORVAIŠIENĖS, el. p. meskalaukiobendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 620 36377

16. PASVALIO RAJONO TETIRVINŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės RASOS BIZIMAVIČIENĖS, el. p. r.bizimaviciene@gmail.com tel. Nr. +370 620 11702

17. NARTEIKIŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko JULIKO SIMONAIČIO, el. p. narteikiubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 650 79369

18. PASVALIO RAJONO NAIRIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės RIMOS JASĖNIENĖS, el. p. rjaseniene@gmail.com tel. Nr. +370 611 44368

19. PASVALIO RAJONO TITKONIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės ALMOS GRIGALIONIENĖS, el. p. almagriga@gmail.com tel. Nr. +370698 08638

20. PASVALIO RAJONO ATŽALYNO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės GRAŽINOS PALIULIENĖS, el. p. grazina.paliuliene@gmail.com tel. Nr. +370 610 62744

21. PASVALIO RAJONO PERVALKŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko ALGIRDO MIKALAJŪNO, el. p. algirdas.mikalajunas@gmail.com tel. Nr. +370 676 37679

22. PASVALIO RAJONO NORIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės ASTOS BENDORAITIENĖS, el. p. laukinevysnia@gmail.com tel. Nr. +370 678 76760

23. PASVALIO RAJONO VAŠKŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės MONIKOS BALNYTĖS-SKARINGIENĖS, el. p. monikaskaringiene@gmail.com tel. Nr. +370 629 50736

24. PUŠALOTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko ERNESTO KAIRIO, el. p. ernestas.kairys116@gmail.com tel. Nr. +370 638 76461

25. PASVALIO RAJONO MANIKŪNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko ARŪNO PAULO, el. p. arunaspaulas@gmail.com tel. Nr. +370 618 23622

26. KRIKLINIŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko JURGIO KUNDROTO, el. p. jurgiskundrotas1111@gmail.com tel. Nr. +370 687 27890

27. PASVALIO RAJONO MIKOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko DARIAUS MIKŠIO, el. p. darius19820110@gmail.com tel. nr. +370 682 27906

28. LIČIŪNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės JOANOS KAIRIENĖS, el. p. liciunai@gmail.com tel. Nr. +370 674 32876

29. KAIMO BENDRUOMENĖ „ŽVIRGŽDĖ“ atstovaujama pirmininkės JŪRATĖS KRIPAITIENĖS, el. p. kripaitiene@gmail.com tel. Nr. +370 670 97483

30. ŽADEIKONIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės VALERIJOS ŠTEIMANTIENĖS, el. p. zadeikoniai@gmail.com tel. Nr. +370 625 05870

31. KAIMO BENDRUOMENĖ „KALNELIŠKIŲ KRAŠTAS“ atstovaujama pirmininkės RASOS LAPINSKIENĖS, el. p. kalneliskiubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 618 69005

32. VILKAGIRIO KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko SAULIAUS GRADINSKO, el. p. saugrad@gmail.com tel. Nr. +370 685 54423

33. DEGLĖNŲ BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės VITOS ŽVIGAITIENĖS, el.p. deglenai@gmail.com tel. Nr. +370 617 88503

34. GULBINĖNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės DANUTĖS MASLAUSKIENĖS, el.p. gulbinenai.bendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 603 29519

35. PUŠKONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininko ŽYGIMANTO STONKAUS, el. p. puskoniubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 627 66274

36. NAKIŠKIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės SKAIDROS GRABAUSKIENĖS, el. p. nakiskiai@gmail.com tel. Nr. +370 613 69685

37. PASVALIO RAJONO KURPALAUKIO KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės JUDITOS LAPINSKIENĖS, tel. Nr. +370 684 82772

38. KRINČINO KRAŠTO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės RITOS PALIULIENĖS, el. p. palrita@gmail.com tel. Nr. +370 612 78230

39. NEMEIKŠIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės VIDOS DAMBRAUSKIENĖS, el. p. nemeiksiunai@gmail.com tel. Nr. +370 628 88711

40. GRŪŽIŲ KRAŠTO KAIMO BENDRUOMENĖ atstovaujama pirmininkės GĖNĖS DOMARKIENĖS, el. p. gdomarkiene@gmail.com tel. Nr. +370 618 33821

41. NORGĖLŲ BENDRUOMENĖ, atstovaujama pirmininkės STEFOS MIŠTOLIENĖNĖS, el. p. norgelubendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 604 12027

42. RINKŪNŲ BENDUOMENĖ, atstovaujama pirmininkės IRENOS KUMŠTIENĖS, el. p. irenark@inbox.lt tel. Nr. +370 622 26293

43. ŠKILINPAMŪŠIO BENDRUOMENĖ, atstovaujama pirmininkės VIDOS ŽYDONIENĖS, el. p. skilinpamusis@gmail.com tel. Nr. (8-451) 40550

44. GIRSŪDŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ, atstovaujama pirmininkės ALDONOS VAITIŠKIENĖS, el. p. aldonavaitiskiene@gmail.com tel. Nr. +370 614 35064

45. KRAŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ, atstovaujama pirmininko SAULIAUS ŠIVICKO, el. p. krastu.bendruomene@gmail.com tel. Nr. +370 663 66712

46. „ŠIMONIŲ KRAŠTO“ BENDRUOMENĖ, atstovaujama pirmininko PAULIAUS RINKŪNO, el. p. pauliukas84@gmail.com tel. Nr. +370 620 36406

47. PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ, atstovaujama pirmininkės HELENOS SIMONAITIENĖS, el. p. bendruomenes@pasvalys.lt tel. Nr. +370 655 60408