NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti. Finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti. Remiamos veiklos sritys: Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) […]