Kaip surasti TPDRIS sistemoje projektus ir juos peržiūrėti

Parengta savivaldybės vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija kaip naudotis teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir kaip rasti Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. Pagalbą kaip surasti TPDRIS sistemoje projektus ir juos peržiūrėti rasite čia: