2020 m. vasario 21 dieną Pajiešmenių kultūros skyriaus salėje įvyko Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos narių visuotinis – ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime iš 47 narių dalyvavo 30 atstovų ir daugiau nei 40 dalyvių buvo atvykę svečio teisėmis. Viso visuotinis susirinkimas subūrė beveik 80 žmonių. Susirinkusiuosius pasveikino Bendruomenių sąjungos pirmininkė Helena Simonaitienė, ji sakė “Bendruomeniška veikla, duoda žmonėms galimybes būti šeimininkais savo teritorijoje, suteikia kiekvienam žmogui progą išreikšti save, realizuoti savo idėjas, įvairiose srityse, ugdyti ir vystyti  asmenines kompetencijas. Bendruomeninės organizacijos – neišsenkanti galimybių platforma tik turėkime noro ją naudotis. Esate nuveikia labai daug darbų, jie yra svarūs, naudingi daugiau ar mažiau paveikią mūsų gyvenimą. Bendruomenių sąjungos vardu Dėkoju visiems čia esantiems ir tiems, kurie negalėjo atvykti už Jūsų nuveiktus darbus, bendradarbiavimą, partnerystę, veikimą kartu”.

Susirinkimas prasidėjo nuo informacinių pranešimų.  Susirinkimo pirmąją pranešėją pristatė Bendruomenių sąjungos tarybos narė Neringa Trinskienė, tai VšĮ “Versli Lietuva” projektų vadovę Aušrą Pukauskaitę, kuri pristatė temą “Viešųjų paslaugų perdavimas – naujos galimybės socialiniam verslui pradėti”, besidomintiems verslo galimybėmis siūlė pagalbą, kvietė į konsultacijas. Toliau sekė Pasvalio savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjos Ramutės Ožalinskienės pranešimas apie viešųjų paslaugų poreikį Pasvalio rajone. Pranešėja paminėjo, kad yra poreikis pagyvenusiems žmonėms asistento paslauga, taip pat reikalinga laikino apgyvendinimo paslauga, ypatingai mūsų rajonui reikia vaikų globėjų. Po to buvo aptarta UAB “Pasvalio autobusų parkas” autobusų maršrutų pertvarkos problematika, informaciją suteikė šios įmonės Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Andrius Markuckas ir vadybininkas Gintautas Matijošaitis. Apie autobusų nuostolingų maršrutų optimizavimą kalbėjo Pasvalio rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilas Balčiūnas. Vėliau sekė pranešimai apie galimybes nemokamai tobulinti save verslo pradžios mokymuose, kuriuos organizuos VšĮ „Prie Raubonių malūno“ direktorius Vaidotas Gikys, ir VšĮ „Socialinės iniciatyvos“ direktorė Viktorija Gaspariūnaitė. V. Gilys kvietė būti drąsiems, nepabijoti iššūkių ir išbandyti save. Apie šiuos mokymus informaciją skelbsime atskirai.

Susirinkę išklausė Bendruomenių sąjungos revizorės Astos Bendoraitienės išvadas apie Sąjungos veiklą ir finansus. Ji patvirtino, kad dokumentai tvarkomi pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pažeidimų nerado.

Bendruomenių sąjungos pirmininkės Helenos Simonaitienės pranešimas sudarė trys dalys:

1) METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS. Buvo apžvelgta sąjungos 2019 m. veikla, pasidžiaugta projekto „Sava strategija“ įgyvendinimu, aptarta strategijos reikšmė bendruomenės ateičiai. Kvietė bendruomenes dar labiau susitelkti ir patiems savimi pasirūpinti, nes niekas kitas to geriau už mus pačius nepajėgus to padaryti.

2) KO TIKIMĖS ARBA KO LAUKIAME ATEITYJE?  Dažnai užsiduodame klausimą, o kas toliau? Turime susitarti tarp savęs dėl ko mes esame – kokia Sąjungos paskirtis? Kam esame reikalingi, kokia Sąjungos misija? Ko siekiame – kokios naudos siekiame ir kam šį nauda atneša sėkmę? Ar turime būti pažangus? Kodėl turime siekti pažangos, dėl kokios pažangos susitarsime? Kokius šiandiena turime dėti pamatus ir kur atsirasime po 10-20 metų?

Daug klausimu ir vėl turime susitarti dėl atsakymų. Savaime suprantami dalykai savaime nevyksta, o jei ir vyksta tai dažniausiai mums netinka. Pranešėja pristatė bet kokios organizacijos keturis veiklos principus, kurie visada veikia kai juos taikai praktikoje:

4 veiklos principai, kuriuos puikiai žinote ir atpažįstate:

1.   Patys turime savimi pasirūpinti. Tai normalus žmogaus noras, kitaip socialiniu bei ekonominiu požiūriu po truputį tampame neįgaliais.

2.   Ne griaukime, o kurkime…. prie to ką bendruomenė turi, kurkime pažangą…

3.   Bendradarbiaukime – pasitikėkime. Laikantis šio principo atsiveria didelės galimybės einant ekonominio, socialinio savarankiškumo link.

4.   Žmogus – pagrindinis bendruomenės kapitalas. Suteikime žmogui reikalingos informacijos, skatinkime ir sudarykime sąlygas įgyti naujų kompetencijų ir vystyti turimas. Kai turime galimybes didinti savo kompetencijas (vystytis), tačiau to nedarome, tai nesame pakankamai išmintingi.

 3) KOMANDINIS DARBAS. Bendruomenės komanda tai žmonės, tikintis prasminga ir naudinga veikla, tai skirtingi su skirtingais įgūdžiais žmonės, skirtingomis kompetencijomis bei pažiūromis, tačiau suvienyti bendro tikslo. Nuolat ieškantys naujų būdų savęs tobulinimo. Savanoriškai ir sąmoningai įsipareigoja ir prisiima atsakomybę pasitikėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindu, orientuoti į veiksmingų sprendimų priėmimą norimiems rezultatams siekti ir dėl to jaučiantys norą dirbti kartu.

Meskime sau iššūkį ir pagalvokime. Kaip turime siekti pagarbos sau, kaip pasiekti pagarbaus partnerystės požiūrio, kaip siekiame pažangos savo veikloje? 

Norint būti savarankiškais ir jaustis oriai, turime ir privalome tobulinti Sąjungos ir bendruomenių komandas. Reikia aiškiai sau pasakyti ir tai priimti, kad organizacija komandas kuria ne tam, kad žmonės vien tik maloniai praleistų laiką, o tam, kad spręstų organizacijoje iškilusias svarbias problemas. Norint tai daryti reikia vis didesnio atvirumo, susitarimo, partnerystės, pasirengimo skleisti informaciją, pasidalyti ja ir kiekvienam aktyviai dalyvauti priimant sprendimus jei norime gauti veiksmingą rezultatą. Ir tam didelių stebuklų nereikia  – paprasčiausiai tobulinkime kiekvienas save ir savo kolegas – tobulės ir aplinka.

Sąjungos finansininkė Vitalija Motiejūnienė susirinkusiuosius supažindino su finansine veikla. Buvo pristatyta ir dalyvių patvirtinta Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos  finansinė ataskaita už 2019 metus.

Sekančių darbotvarkės klausimu buvo nutartą teikti paraišką bendruomenių nacionalinei paramai gauti, kurios dėka bus organizuojamas Pasvalio rajono bendruomenių sąskrydis 2020. Apsvarstyti kiti einamieji klausimai.

Nuoširdžiai tikime, kad bendruomenių žmonės siekia komandinio darbo. Svarbiausius ir reikalingiausius darbus, atliksime kartu.

Sąjungos vardu nuoširdus ačiū Pajiešmenių kultūros skyriaus jaunųjų pūtikų orkestrui „TIBI – DIBI – DACH“ ir orkestro vadovui  Audriui Baronui už gražius kūrinius ir smagiai išgyventas emocijas. Dėkojame už sudarytas puikias sąlygas susirinkti Pajiešmeniuose Gediminui Andrašūnui ir visai Pajiešmenių krašto bendruomenei bei jos pirmininkei Rasai Lalaitei.

Daugiau susirinkimo akimirkų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *