Teisės aktai

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

LR finansų ministerijos ir ir kita medžiaga apie NVO fondo formavimą:

* Biudžeto formavimo principai;
*
NVO fondo siūlymai;
*
LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
* NVO plėtros pakeitimo įstatymo Nr. XII-717 nauja redakcija

Informacija įstatų parengimui.

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas