Kontaktai

Įstaigos kontaktai
Vytauto Didžiojo a.1, 39143 Pasvalys
El.paštas: bendruomenes@pasvalys.lt


Pirmininkė
Helena Simonaitienė
El. paštas h.simonaitiene@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37065560408
Pavaduotoja
Inga Grigelionienė
El. paštas grigelioniene.inga@gmail.com
Tel. Nr. +37062255553


Finansininkė
Vitalija Motiejūnienė
El. paštas v.motiejuniene@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37061443570


NVO buhalterė
Edita Brasienė
El. paštas nvobuhaltere@pasvalys.lt
Tel. Nr. +37061407578
Kreiptis dėl savo organizacijos
buhalterinės apskaitos

Visą norimą paviešinti informaciją, Bendruomenių sąjungos internetiniame puslapyje, siųsti el. paštu bendruomenes@pasvalys.lt
Atsižvelgiant į informacijos pobūdį, ji bus dedama į skiltis: Renginiai. Mintys. Projektai.
Prašytume prie kiekvienos siunčiamos informacijos pridėti ir bent po vieną nuotrauką. Būsime dėkingi, sulaukę daugiau.