Atliktas Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeniškumo vertinimas

Pasvalio rajono savivaldybė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ ir verslo partnerio VšĮ „ProPartners“ skelbtame respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ–ŠVYTURYS 2019–KELIAS Į SĖKMĘ“. Savivaldybės bendruomeniškumo indekso nustatymo KRIVULĘ iniciavo Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga. Pirmasis KRIVULĖS posėdis įvyko 2020 m. birželio  26 d.,  jo metu patvirtinta 18 jos narių, pirmininke išrinkta Helena Simonaitienė. KRIVULĖS narių pagrindinė misija  –  nustatyti Savivaldybės bendruomeniškumo indeksą (Toliau – SBI). Aptarus indekso vertinimo kriterijus, pasiskirstyta kas kokius duomenis surinks arba iš kokios duomenų bazės paims. Antrajame posėdyje, kuris vyko 2020 m. rugsėjo 7 d., pagal surinktus duomenis įvertintas Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeniškumo indeksas.  SBI vertintas pagal profesoriaus Sauliaus Nefo metodiką.

Vertinimo rodikliai:

1. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai susiję su bendruomeniškumo plėtojimu (savivaldybės bendruomeniškumo indekso nustatymo krivulė apsibrėžia, ką laikys bendruomeniškumu, kokio turinio tarybos svarstymo klausimus, tam priskirs).

Skirta 4 balai.

2. Savivaldybės taryboje, administracijoje yra struktūros, kurių funkcijos yra susijusios su bendruomeniškumo formavimu.

Skirta 4 balai.

3. Bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti ir SPO (savivaldybės pilietinėms organizacijoms)  disponavimui yra skiriami finansai.

Skirta 2 balai.

4. Savivaldybės teritorijoje yra SPO.

Skirta 1 balas.

5. SPO narių skaitlingumas.

Skirta 4 balai.

6. Savivaldybės sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų SPO per 1metus pateikia (inicijuoja).

Skirta 1 balas.

7. SPO gaunamos lėšos iš tarptautinių fondų, filantropų, 2proc. GPM, 1 gyventojui per metus.

Skirta 2 balai.

8.  Renginių, organizuojamų SPO (savarankiškai ar kartu su partneriais, bet kur iniciatyva priklauso SPO) per metus skaičius.

Skirta 1 balas.

9. Savivaldybėje yra darbo su SPO sistema.

Skirta 4 balai.

10. Savivaldybėje skiriamas dėmesys svarbiam socialinio kapitalo elementui – savanorystei.

Skirta 2 balai.

Iš viso surinkta 23 balai.

Bendruomeniškumo vertinimo skalė:

—  Nuo 1 iki 10 balų – silpnas bendruomeniškumas.

—  Nuo 11 iki 20 balų – vidutiniškas bendruomeniškumas.

Nuo 21 iki 30 balų – geras bendruomeniškumas.

—  Nuo 31 iki 40 balų – puikus bendruomeniškumas.

Išvada. Pasvalio rajono savivaldybėje bendruomeniškumas įvertintas gerai.

Pasvalio bendruomenių sąjungos pirmininkės H. Simonaitienės informacija


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *